Wethouder Sanderse communiceert niet helder, werpt rookgordijnen op en laat de gemeenteraad in verwarring achter

Wethouder Sanderse heeft de gemeenteraad op 14 sept en 28 sept jl. van onjuiste informatie voorzien over de spoorwegovergang Comeniuslaan. Ze heeft informatie (onderzoeken, ontwerpen etc.) achtergehouden, ze heeft toezeggingen gedaan die ze niet waar kon maken en als klap op de vuurpijl heeft ze een unaniem aangenomen motie in Naarden en Bussum (over burgerparticipatie, betrokkenheid raad, geen onveiliger situatie en geen extra geluidsoverlast bij herinrichting overweg niet toegepast). Hart voor BNM ziet een patroon in diverse dossiers en wil van de wethouder duidelijke antwoorden hebben op hun interpellatievragen.

Document: Interpellatie Comeniuslaan en Gen. de la Reijlaan 25-1-2017