Vragenuur: McDonalds en Buitenhaven Muiden

Vanavond tijdens het vragenuur stelt Hart voor BNM de volgende twee vragen:

McDonalds
In 2016 heeft McDonalds een vergunningaanvraag gedaan om tot 1 uur snachts open te mogen blijven. Mede op basis van burgerparticipatie met omwonenden is toendertijd besloten die vergunning niet te verlenen. Nu is McDonalds sinds kort tot 2 uur snachts open.

Vraag 1 Waarom is er, met het recente burgerparticipatie traject in het achterhoofd, besloten om McDonalds tot 2 uur open te laten zijn?
Vraag 2 Waarom zijn de omwonenden in dit geval niet opnieuw betrokken bij de besluitvorming?

Buitenhaven Muiden
In de krant ‘Muiden in ontwikkeling’ die recent vanuit de gemeente is verspreid in Muiden staat bij het onderdeel dat gaat over de Buitenhaven in Muiden, dat er door de gemeenteraad slechts nog een locatie moet worden gevonden voor de buitenhaven. Ik citeer: “ De provincie en de Rijksdienst toetsen dit onderzoek. Daarna volgt (eind 2018) een besluit van de gemeenteraad over de locatie“.

Vraag 1 Is het al definitief dat de buitenhaven er komt, en kan de raad alleen nog beslissen over de locatie?
Vraag 2 Zo nee, hoe gaat het college de verwachting managen die op basis van deze tekst geschept worden?