Voorstellen voor aanpak overlast worden ingevoerd

Op verschillende plekken in onze gemeente is overlast van hangjongeren een probleem voor omwonenden. We vinden het belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met deze jongeren, naast alleen handhaven. We zijn dan ook blij dat de Gemeenteraad gisteren zowel heeft ingestemd met ons voorstel een extra BOA aan te nemen, als met onze oproep om vanuit de gemeente proactief overleg tussen scholen te coördineren, om zo bijvoorbeeld voorlichting door politie of Versa op alle scholen te kunnen geven.

Door het probleem vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken kunnen we de leefbaarheid op veel plekken in de gemeente verbeteren!