Verkeersdoorstroming na de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Keverdijk.

Wij horen – en merken zelf – veel klachten over filevorming en blokkering van het kruispunt bij de Torenflat en hebben daarom vragen aan het college gesteld.