Plein en groen rond gemeentehuis wordt aangepakt.

Als onderdeel van de verbouwing van het gemeentehuis dient het plein en het groen rond het gemeentehuis te worden aangepakt. Het is een belangrijke entree voor het centrum van Bussum en past ook daarom in de plannen van de gebiedsvisie centrum.

Het ontwerp is tot stand gekomen in een co-creatie traject met omwonenden. De eerste plannen waren nog mooier maar buiten de financiële mogelijkheden van de gemeente. In de verdere detail uitwerking van de plannen zullen bewoners weer worden betrokken. Hart voor BNM heeft gepleit voor de aanpak van jeugd rond het gemeentehuis. Wij vinden dat het gesprek met ze moet worden aangegaan en dat er handhaving op fout gedrag dient te komen. Deze toezegging heeft de wethouder gedaan en zal dit ook monitoren.