PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-XIII ECONOMIE EN TOERISME: hoe kunnen we de werkgelegenheid en de economie versterken in Gooise Meren?

Gooise Meren blijft achter ten opzichte van de rest van Nederland als het gaat om de groei van de werkgelegenheid en de economie. De achterblijvende groei van Gooise Meren staat daarbij gelijk aan de regio Delfzijl, zo blijkt uit het onderzoek van november 2015 van de Rabobank:

https://economie.rabobank.com/…/regionale-economische-prog…/

Ook in de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) waar Gooise Meren onder de regio Amsterdam Oost valt, is bekeken hoe de economie en werkgelegenheid zich kan herstellen. Hiervoor is begin januari 2017 een grondige analyse gemaakt. D66 Weesp heeft hier een duidelijke uitleg over gegeven:

https://weesp.d66.nl/…/help-mirt-komt-eraan-deel-1-grondig…/

Alle reden voor het college van B&W om na de fusie op 1 januari 2016 vaart te maken met de economische visie van Gooise Meren zou je denken. In de verkiezingen is door met name de VVD geroepen dat zij grote plannen hebben om het toerisme in Gooise Meren te laten groeien en dat dat echt het antwoord was op de achterblijvende economische groei en werkgelegenheid. Ook in de waterrecreatie was nog veel groei te verwachten wat ook weer een impuls voor de economie en werkgelegenheid zou zijn.
De werkelijkheid is anders: de economische visie is in mei gepresenteerd aan de raad en de conclusies waren unaniem en hard:
• ‘Een progressieve en toekomstgerichte visie is gewenst.’
• ‘Er liggen veel kansen in Gooise Meren, maar die worden niet benut.’
• ‘Er moet ook snel politieke ambitie worden getoond.’
• ‘Er is geen goed onderzoek gedaan naar waar de afname van werkgelegenheid vandaan komt.’
Unaniem heeft de raad gezegd: ‘Scherp de economische visie aan, maak duidelijke keuzes en kom daarna terug.’

WAT WIL HART VOOR BUSSUM?
Hart voor BNM heeft nog aangegeven dat zij zich grote zorgen maken over het feit dat er niet is gekeken naar de ambities, de plannen, maar vooral de mogelijkheden van de verschillende kernen. Iedere kern in Gooise Meren heeft een andere mogelijkheid van groei in werkgelegenheid en economie. Een goede economische visie zou als paraplu dienen voor alle kernen, waardoor keuzes op andere gebieden, zoals verkeer, parkeren, ruimtelijke ordening, toerisme, waterrecreatie etc. als vanzelfsprekend eruit voortvloeien.
Tevens heeft Hart voor BNM haar zorgen geuit over de toename van de industrie en bedrijvigheid in de woonwijken en het effect op de leefbaarheid voor inwoners.

Gooise Meren heeft dus 19 maanden na de fusie geen economische visie, terwijl juist onze gemeente dit gezien de onderzoeken heel hard nodig heeft.

Hart voor BNM wil een economische visie met controleerbare (SMART-gemaakte) doelen, duidelijke keuzes voor welke type economische groei of in welke sector we de werkgelegenheid gaan stimuleren en duidelijke keuzes in investeringen in aanverwante beleidsgebieden zoals parkeren, verkeer, ruimtelijke ordening, toerisme en waterrecreatie.
Om een voorbeeld te benoemen zou Hart voor BNM vanuit de kern Bussum kiezen voor grote investeringen in de onderhoudsachterstand van de openbare ruimte in het centrum, we zouden daar kiezen voor een ondernemersvriendelijk parkeerbeleid, we zouden duidelijke keuzes maken voor woningen en groen op het Scapinoterrein en de pleinen (de Nieuwe Brink, het Julianaplein, het Veerplein en Wilhelminaplein) zouden we aantrekkelijk met groen, bankjes en kunst inrichten.
Zo zijn er ook keuzes te maken voor andere wijken in Bussum, de kernen Naarden, Muiden en Muiderberg. Maar die keuzes kun je alleen maken vanuit een overkoepelende economische visie.