PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-XII BEZUINIGINGEN op de BIBLIOTHEEK

Bij de perspectiefnota 2017 werd duidelijk dat het college van plan was €250.000 te bezuinigen op de bibliotheek. Omdat de bibliotheek in verplichte samenwerkingsverbanden was gegaan in de regio en WMO-taken op zich had genomen, kon de bezuiniging alleen uit de front-office (d.w.z. de openingstijden en locaties) komen. De gemeenteraad en het college van B&W wisten dit al vanaf het begin.
Hart voor BNM heeft samen met de PvdA en GOP vanaf het moment dat dit bekend werd in de gemeenteraad meermaals aandacht gevraagd voor een actieve houding van het college om deze bezuiniging niet door te laten gaan. Er waren namelijk vanaf het begin andere financiele opties mogelijk. De WMO-taken die de bibliotheek uitvoert kunnen gesubsidieerd worden vanuit het WMO-budget. Ondanks dat Hart voor BNM al een jaar vraagt aan wethouder van Meerten (VVD) om hier werk van te maken, bleek bij de bespreking van de perspectiefnota onlangs dat ze nog een onderzoek hiernaar moet opstarten.

Onder druk van de handtekeningenactie van de PvdA (alle lof hiervoor) heeft de wethouder uiteindelijk de bezuiniging teruggedraaid. Echter de bibliotheek, werknemers, maar ook de bewoners van alle kernen hebben lange tijd in onzekerheid gezeten.
De grootste teleurstelling is echter wel dat de bibliotheek in Breeduit moet verdwijnen. Hart voor BNM zou het liefst zien dat deze bibliotheek verder wordt opgetuigd voor WMO-taken en cursussen. Juist in deze wijk is een bibliotheekfunctie van grote meerwaarde, nu blijft er alleen een schoolbibliotheek over.