PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-XI SOCIAAL DOMEIN en SOCIAAL RAADSWERK

Hart voor BNM maakt zich zorgen over de effectiviteit van het sociaal raadsliedenwerk specifiek voor de kwetsbare doelgroep van mensen die niet meer zelfredzaam zijn.
De gemeente gaat ervan uit dat mensen in staat zijn zelf om hulp te vragen bij Versa (sociaal raadswerk) als ze bezwaar willen maken tegen verlaging in thuiszorg-uren. Hart voor BNM vraagt zich af of deze aanname wel klopt en heeft hier bij de perspectiefnota bespreking aandacht voor gevraagd.
Daarnaast maakt Hart voor BNM zich zorgen omdat er meer dan €2 miljoen euro is overgehouden op het sociaal domein: krijgen alle mensen wel de zorg die ze nodig hebben?

HOE MAAK JE BEZWAAR TEGEN DE HOOGTE VAN DE INDICATIE VOOR THUISZORG BIJ DE GEMEENTE?

Wat doe je als je ernstig invalide bent en de gemeente oordeelt dat je minder thuiszorg nodig hebt, terwijl je gezondheidssituatie juist is verslechterd.
Een betrokken inwoner, die bezwaar heeft gemaakt voor haar ernstig invalide buurman, legt uit:
“Mijn buurman heeft als gevolg van een CVA ernstige lichamelijke beperkingen, waardoor hij niet meer kan lopen en rechtszijdig zeer beperkt is. Hij heeft bij zijn zelfverzorging intensieve begeleiding nodig en kan in huis niks zelf schoonhouden.
De gezondheidssituatie van mijn buurman is verslechterd de afgelopen twee jaar, toch heeft de gemeente hem 1/3 gekort op de huishoudelijke zorg (van 5 naar 3.2 uur per wk). Daarnaast kreeg mijn buurman steeds te maken met wisselende zorgverleners (allemaal met 0-urencontracten), waardoor er veel kostbare tijd verloren gaat aan instructies herhalen of het zoeken van (schoonmaak)-benodigheden. Het gevolg was dat door het korten van de zorguren en de wisselende zorgverleners de keuken en badkamer niet meer schoongemaakt werden. Het huis vervuilde.”

“Mensen in deze situatie zijn sterk afhankelijk van de juiste zorg en niet meer in staat te vechten voor hun recht en hun huis vervuilt hierdoor of nog erger ze krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben.”

WAT KAN ER VERBETEREN?
“Ik ben van mening dat mensen met een ernstige beperking niet belast kunnen en moeten worden met wisselende krachten. Omdat ze zo afhankelijk zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen moeten zij een vertrouwensband kunnen opbouwen. Zorginstellingen moeten dit soort mensen maximaal 2 zorgverleners op 1 cliënt bieden.”

HOE GAAT HET NU MET UW BUURMAN?
“Voor mijn buurman heb ik bezwaar ingediend bij de gemeente, een intensieve en tijdrovende klus, die een zorgbehoevende oudere niet zelf kan doen. Uiteindelijk bleek dat mijn buurman jaren te weinig huishoudelijke zorg had gehad. Schokkend om te vernemen, dat de gemeente dit niet zelf in de gaten heeft gehad. Nu krijgt hij de uren alsnog. Echter zijn indicatie voor huishoudelijke hulp blijft verlaagd, terwijl hij zienderogen achteruit gaat. Onbegrijpelijk!”

Tips voor anderen die bezwaar willen maken
• “Stuur een aangetekende brief naar het College van B&W en maak bezwaar (op nader aan te voeren gronden).”
• “Maak je dossier volledig en vraag in die brief om de onderbouwing voor het indicatiebesluit en de normuren (art. 6.6 AwB: gemeente is verplicht nadere informatie te verschaffen en afschriften te verstrekken van relevante stukken die betrekking hebben op het indicatebesluit en bekijk ook ‘Werkdocument maatwerkvoorziening compensatie huishoudelijke taken en gebruikelijke hulp 2014’).”

Hart voor BNM hoort graag reacties van mensen die bezwaar hebben gemaakt.
Hoe is het verlopen?
Is het bezwaar gegrond verklaard?
Is er meer uren in thuiszorg geïndiceerd?