PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-VII ALBERT HEIJN wel of niet naar het SCAPINOterrein?

Hart voor BNM heeft opnieuw bij de perspectiefnota aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van Ahold om een Albert Heijn te vestigen op het Scapinoterrein.
Het college heeft de ontwikkeling van Ahold op het Scapinoterrein opgenomen in het projectenboek met realisatiedatum 2020 (Ahold spreekt van 2019).

Hart voor BNM heeft nu meermaals mondeling en schriftelijk vragen gesteld over hoe het kan dat het college meewerkt aan dit project van Ahold, omdat de gebiedsvisie centrum en het Centrumplan geen winkeluitbreiding toestaan in de aanloopgebieden en daar valt het Scapinoterrein onder. Juist ook omdat het postzegelbestemmings-plan om er een Albert Heijn te vestigen in 2015 is vernietigd door de Raad van State. En dan hebben we het nog niet over de ruim 3000 mensen die handtekeningen hebben gezet voor het alternatieve plan voor woningen en groen, zie tekening onder. en we vergeten ook niet de ruim 300 inwoners die actief mee hebben gewerkt aan het burgerparticipatietraject voor de gebiedsvisie centrum.

Het college blijft onduidelijk over wat nu de stand van zaken is met Ahold. Het college werkt al sinds januari 2016 samen met Ahold aan de ontwikkeling, terwijl deze niet past in de kaders vastgesteld door de gemeenteraad. En juist daar zit nu het addertje onder het gras. Het college van B&W erkent de kaders vastgesteld in Bussum niet meer. Er wordt gezegd: “In het licht van de nieuwe cijfers en ontwikkelingen is het van belang om de gebiedsvisie centrum Bussum en het centrumplan te actualiseren” en “Wij zien binnen de kaders mogelijkheden voor winkeluitbreiding op het Scapinoterrein, als er op andere locaties winkels weg gaan.” Tevens zeggen ze: “Bij vaststelling van de economische visie door de raad wordt bepaald of er ruimte is voor uitbreiding op het Scapinoterrein.” Dit zijn erg gevaarlijk uitspraken, want dit kan het 3-jaar durende proces (2011-2014) van de gemeente Bussum en de inzet van haar inwoners, zo opzij zetten.

De Scapinolocatie is een ideale locatie voor woningen met een grote groene binnentuin in stijl met Klooster Mariënburg. Het is nu zelfs mogelijk dat de tuin van Mariënburg door de projectontwikkelaar wordt volgebouwd (omdat het college al 10 jaar heeft gewacht met Mariënburg een monumentenstatus te geven) en dat het Scapinoterrein helemaal een Albert Heijn wordt. In plaats van meer groen, krijgen we dan minder groen…. Alle reden om Hart voor BNM te steunen bij de verkiezingen van maart 2018: VOOR EEN GROEN CENTRUM MET WONINGEN EN MINDER WINKELLEEGSTAND!