PERSPECTIEF GOOISE MEREN 2018-I

Gisteren van 15.00 tot 23.00 was de behandeling van de financiele stukken van Gooise Meren (jaarstukken 2016 en voortgangsrapportage 2017) en we bespraken de ambities van het college van B&W met de Perspectiefnota 2018.

Het was een lange en warme avond en af en toe liepen de emoties wat op. Zo beschuldigde D66 de PvdA van leugens over de bibliotheek en viel het CDA met een inhoudelijk sterk betoog de VVD aan op hun eerste verkiezingsactie: het jojo’en met de OZB.
Burgemeester ter Heegde zat de middag en avond uitstekend voor. De positieve noot van de avond is de wethouder financiën Jan Franx. Die een helder financieel verhaal neerlegt, goed antwoord geeft op vragen en zelfs de oppositie met een motie kwam om hem meer uren te geven om grote dossiers vlot te trekken. Helaas steunde de coalitie die niet, want ze hebben geen signalen dat er dossiers stagneren… de raad heeft toch een andere realiteit. We wachten nog steeds op de economische visie, de sportvisie, het parkeerbeleid, het kaderplan verkeer centrum Bussum en nog veel meer…

Hart voor BNM heeft zich gericht op de volgende punten:
* Dienstverlening inwoners
* Kaderplan Verkeer centrum
* Brug Oud-Blaricumerweg
* Keverdijk
* Emmaschool
* Scapinoterrein
* Evenwichtige woningvoorraad
* Duurzaamheid
* Sociaal Raadswerk
* Economische visie en toerisme
* Bibliotheek

Elke dag zal er een stukje van het betoog van Hart voor BNM verschijnen op facebook