HET PARKEERBELEID IS DOOR DE GEHELE GEMEENTERAAD GOOISE MEREN AFGESTEMD

DE CHAOS IN DE GEMEENTERAADSVERGADERING AFGELOPEN WOENSDAGAVOND KON NIET GROTER ZIJN. HET WAS EEN BLAMAGE VOOR COLLEGE EN GEMEENTERAAD.

Het parkeerbeleid heeft in 3 vergaderingen (2 gesprekken en een raadsvergadering) zoveel weerstand opgeroepen dat door de meerderheid van de raad werd aangegeven dat het parkeerbeleid niet ter besluitvorming zou moeten komen en we alleen het huidige parkeerbeleid beleidsarm (dat wat juridisch moet na een fusie) zouden moeten harmoniseren met een heldere tariefstelling.

Ondanks deze conclusie uit drie vergaderingen heeft Wethouder van Meerten (VVD) het ‘Parkeerbeleid’ niet teruggenomen naar het college en heeft de gemeenteraad ondanks een punt van orde van Hart voor BNM de agenda van de raad van 28 juni jl. niet veranderd. Dus aan het eind van de avond toen het niet over het parkeerbeleid zou gaan, maar daar wel de hele raadsvergadering over ging, bleek bij de besluitvorming dat het parkeerbeleid als besluit wel op de raadsagenda was blijven staan. Wat nu te doen?
De enige conclusie was dat de hele gemeenteraad dan maar unaniem het parkeerbeleid moest afstemmen. Een blamage voor Wethouder van Meerten. De economische visie is teruggenomen en het parkeerbeleid is afgestemd.
Om na het afstemmen van het parkeerbeleid wel in te stemmen met de beleidsrijke harmonisatie…. Hart voor BNM heeft meermaals aangegeven dat je niet het parkeerbeleid kan afstemmen of doorschuiven om vervolgens wel het parkeerbeleid in de harmonisatie aan te nemen.
Kortom het was een onbegrijpelijke chaos!

Maar wat is nu het meest treurig van deze gang van zaken. De grote problematieken in het parkeren die opgelost zouden moeten worden met het nieuwe parkeerbeleid en de harmonisatie blijven bestaan. In Muiden moet je zowel in zomer als winter het parkeertarief van €2.40 per uur betalen. In Bussum centrum kunnen bewoners geen bezoekers ontvangen met bonnenboekjes, zoals in de rest van de gemeente wel kan in vergunninghoudersgebieden. Er is geen oplossing gevonden voor de grote parkeerdruk in de woonwijk rond het gewestgebouw en dadelijk Bensdorp in Bussum. Geen oplossing voor gebieden waar een tekort aan parkeerplaatsen is. De wijk Mariahoeve in Muiden verliest haar blauwe zone. En wat het meest oneerlijke is aan het toch wel vastgestelde parkeerbeleid: Naarden blijft gratis parkeren met blauwe zones, maar kost aan handhaving €300.000, wat de kernen Bussum en Muiden moeten ophoesten met hun parkeerbeleid. Bussum en Muiden zijn de parkeermelkkoeien van de gemeente.

HART voor BNM staat voor een EERLIJK en BEGRIJPELIJK PARKEERBELEID toegespitst op verschillende functies van wijken en kernen, waarbij economie, toerisme en verkeersbeleid een onlosmakelijk onderdeel vormen en de leefbaarheid van woonwijken als kernwaarde wordt meegenomen. Hart voor BNM vindt de gemeenteraad en de wethouder onnavolgbaar in de gang van zaken van de afgelopen maanden. Na uren vergaderen weten we niet wat we nu hebben besloten: geen parkeerbeleid? Of toch wel omdat hij verstopt zat in de harmonisatie?