OVERSTEEK BRINKLAAN (NASSAULAAN – HAVENSTRAAT)

MOTIE HART VOOR BNM WORDT OMARMD DOOR WETHOUDER FRANX (VVD), MAAR DE COALITIE (VVD, CDA, D66 EN GROENLINKS) STEMT TEGEN.

Er zijn van die avonden dat je zou willen dat het coalitie-stemvee (VVD, D66, CDA en GroenLinks) zelf zou nadenken en de raadsvergadering van de 12e juli jl. was zo’n avond.

Hart voor BNM is zes weken bezig geweest om in overleg met de ambtenaren en wethouder Franx tot een haalbare en uitvoerbare motie te komen om de onveilige en onduidelijke oversteek Brinklaan (Nassaulaan – Havenstraat) aan te pakken.

Doordat het college deze oversteek heeft aangepakt en niet gewacht heeft op het Kader Verkeersplan Centrum is het evenwicht verstoord en is de duidelijkheid weg: zien we de Brinklaan nu nog als een doorgaande weg naar Bussum-Zuid en Hilversum die intensief gebruikt wordt of zien we het als een straat waar de voetganger voorrang heeft en de auto te gast is?
In het eerste geval hebben we een zebra nodig, want anders kunnen de voetgangers nooit oversteken, in het tweede geval hebben we een andere inrichting van de weg nodig, zodat de auto’s ook echt te gast zijn in voetgangers/fietsgebied.
Nu hebben we van allebei iets, maar niet het juiste: wel een doorgaande weg, een niet afgemaakte ‘auto te gast’-oversteek en géén zebra.

Dat moeten we dus aanpakken, maar hoe?
Om te voorkomen dat we weer overhaast de verkeerde beslissingen nemen, stelde Hart voor BNM voor om eerst te onderzoeken wat er nodig is om dit stuk Brinklaan als ‘auto te gast’ in te richten en dan te berekenen met de verkeersmetingen of het wel kan en of de Landstraat niet overbelast gaat raken.

Hart voor BNM is van mening dat als ‘auto te gast’ niet kan, de zebra terug moet komen.

Wethouder Franx (VVD) stond positief tegenover het plan en wilde het uitvoeren, maar de VVD lette niet op en stemde tegen en daardoor gingen alle coalitiepartijen mee.

Laten we de zebra nu maar terughalen…