Overlast jeugd is erger dan uit cijfers blijkt

De gemeente gaat kijken of er een speciale jeugd-boa aangesteld kan worden om de overlast van jeugd aan te pakken. Hart voor BNM had hierop aangedrongen. Er komt vooralsnog geen extra boa, maar één van de bestaande boa’s krijgt deze taak toebedeeld.
Nu is het zo dat boa’s een groot deel van hun tijd besteden aan parkeercontroles. “Zo’n 60 procent van hun tijd”, stelt Hart voor BNM fractievoorzitter Marieke le Noble. “Parkeerbonnen uitdelen dus.” Slechts 15 procent zou gebruikt worden voor de aanpak van overlast door (hang)jeugd. “Veel te weinig”, aldus Le Noble. Ze liet eerder al weten dat volgens haar het aantal incidenten toeneemt. Dat beeld spreekt de gemeente overigens tegen. Cijfers van overlast zouden laten zien dat je niet kunt spreken van structurele of ernstige jeugdoverlast binnen de gemeentegrenzen. “Incidenten van overlast zijn nooit geheel te voorkomen. Bij incidenten wordt er direct gereageerd middels de inzet van boa’s, politie en jongerenwerk”, aldus het college. “In uitzonderlijke gevallen doen incidenten zich herhaaldelijk voor.” Volgens het college volgt er dan een hele gerichte aanpak. Die zou in ieder geval voldoende zijn om de overlast van jeugd te verminderen en zou voorkomen dat jeugdoverlast een structureel of ernstig probleem wordt.

Voorlichting
Volgens Le Noble worden veel incidenten gewoonweg niet gemeld omdat mensen denken dat er toch niets mee gebeurt. De werkelijke overlast ligt volgens haar dan ook hoger dan de cijfers laten zien. De fractievoorzitter is wel blij met een jeugd-boa, maar is ook van mening dat dat het probleem niet oplost. Er zou ook meer gedaan moeten worden aan voorlichting op scholen. “Het hoort er gewoon bij dat jongeren ergens samenkomen, maar als je net doet of het probleem niet bestaat en ze er nooit op aangesproken worden dan wordt het sowieso nooit beter. We zouden het daarom goed vinden als er een school- en veiligheidsprogramma komt waarbij bijvoorbeeld politie, bureau Halt of boa in de klas voorlichting geeft over onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid op straat.” De gemeente zou daarbij wat Hart voor BNM betreft – net als in veel omliggende gemeentes -een belangrijke rol in moeten spelen. Nu zijn het de scholen die hiervoor het initiatief moeten nemen. Verder vindt ze dat burgers best wel jongeren kunnen aanspreken op gedrag, maar ze moeten niet de rol van boa overnemen, zeker niet bij echt vervelende situaties. “Aanspreken op gedrag kan leiden tot conflicten en dat gaat niet altijd goed”, aldus Le Noble.

Zie artikel Bussums Nieuws