Partijbestuur

Dick Roesink

Voorzitter

Dick Roesink studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was actief, ook als bestuurder, in de landelijke studentenpers en studenten politiek/belangenbehartiging, begon in het bedrijfsleven, gaf, uiteindelijk, leiding aan een grote groep mensen en maakte vrijwillig (het vrije beroep trok hem meer) de overstap naar de advocatuur, had/heeft verschillende bestuursfuncties. Deze maatschappelijke ervaring zal hem zeker goed helpen bij zijn.
Roelf Schrik

Secretaris

Roelf Schrik is als jurist al decennia intrensiek betrokken bij het maatschappelijk leven. Vanuit die betrokkenheid is Roelf secretaris geworden van Hart voor BNM.
Manus Fleskens

Penningmeester

Manus Fleskens is een professioneel belegger die psychologie belangrijk bij beleggen vindt. Hij.weet met zijn groene hart en financiële kennis een ideale invulling te geven aan het penningmeesterschap van Hart voor BNM.

Wethouder en erelid

Nico Schimmel

Wethouder

Mijn naam is Nico Schimmel. Ik heb jaren gewerkt als, musicus, artistiek directeur van De Gooische Muziekschool en muziekvakleerkracht op vele Gooische basisscholen. Als voorzitter van Stichting Sinterklaasintocht Bussum en organisator van Deining in Bussum en vele evenementen in en rond Bussum sta ik midden in de samenleving.
Marieke Munneke-Smeets

Erelid, Lid van verdienste en mede oprichterster Hart voor BNM

Marieke Munneke Smeets benoemd tot eerste erelid en lid van verdienste. 9 april 2019 werd Marieke, oprichtster van Hart voor BNM en voormalig wethouder, benoemd tot Erelid en Lid van Verdienste van de partij. Marieke kreeg namens bestuur, fractie en leden een oorkonde overhandigd waarmee de
benoeming werd bekrachtigd.

Raadsleden

Marieke le Noble

Fractievoorzitter, raadslid

Marieke le Noble-Visser (1975) is getrouwd en moeder van twee kinderen.
Sinds 2017 is zij is het aanspreekpunt voor de kernen Naarden en Bussum en houdt zich bezig met financiën, ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte, parkeren, beschermd dorpsgezicht en monumenten, economie, toerisme, verkeer, huisvesting.

Voor contact: m.lenoble@raadgooisemeren.nl

Richard de Rooy

Raadslid

Richard de Rooy (1954) is getrouwd en vader van vier kinderen. Sinds 2014 houdt Richard zich bezig met financiën (begroting, subsidies, OZB-tarief etc.), ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte, parkeren, beschermd dorpsgezicht, economie, toerisme, verkeer, huisvesting. Richard is het aanspreekpunt voor de kern Bussum.

Voor contact: r.derooy@raadgooisemeren.nl

Madeleine Hofman

Steunfractielid

Madeleine Hofman is een gepassioneerd inwoonster van Gooise Meren met een grote betrokkenheid van wat er allemaal lokaal in onze gemeente speelt. Zij ondersteunt de fractie waar mogelijk.
Barbro van der Ham

Raadslid

Barbro van der Ham (1974) is samenwonend en moeder van vier kinderen. Barbro is het aanspreekpunt voor de kernen Muiden, Muiderberg en Bussum. Sinds 2011 is ze actief in de politiek als steunfractielid en in de periode van 2014 – 2016 was ze raadslid. Barbro houdt zich bezig met duurzaamheid, groen, het sociaal domein, onderwijs en cultuur.

Voor contact: b.vanderham@raadgooisemeren.nl

Herman Rijnveld

Raadslid

Herman Rijnveld (1956) woont met zijn fantastische vrouw in de Veerstraat hartje centrum van Bussum. Herman is adviseur en mediator en woont ruim 30 jaar in het Gooi. Het inlopen op de achterstand in goedkopere huurwoningen, de parkeerproblematiek en de veiligheid van de inwoners zijn slechts enkele zaken waar Herman vanuit zijn ervaring en interesse
zich graag voor wil inzetten.
Floor Elderman

Raadslid

Wij hebben Floor Elderman in de afgelopen jaren in de raad als een zeer betrokken en getalenteerde politica leren kennen.

Hart voor BNM is ook met haar in gesprek geraakt, en we hebben met elkaar geconcludeerd dat zij haar werk voor het lokale belang bij onze vereniging goed kan voortzetten.

Henriëtte Schimmel

Steunfractielid

Henriëtte heeft niet alleen een bekende achternaam in Bussum, zij is ook een doorgewinterde ervaringsdeskundige in het ambtelijk apparaat van de gemeentewereld. Haar ervaring en expertise zijn een welkome aanvulling voor onze fractie.