DE LOKALE WOONVISIE GOOISE MEREN: EEN AMBITIELOOS EN KLEURLOOS DOCUMENT

Vol verwachting klopten onze oppositieharten al maanden voor de lokale woonvisie die in aantocht was. Hart voor BNM e.a. en PvdA e.a. hebben de afgelopen 2 jaar al 5 moties ingediend om het college op te roepen versneld (tijdelijke) sociale huurwoningen te realiseren, danwel het verbieden van de verkoop van sociale huurwoningen.

Na een positieve werksessie op 12 april jl. met een groot deel van de raad waren we allen eensgezind: we willen een stevige taakstelling neerzetten voor sociale huurwoningen. Er gingen zelfs getallen rond van 500 tot zelfs 1000 bijbouwen in de komende 8 jaar, want we hebben nog veel in te halen. Er is te weinig bijgebouwd en er zijn wel sociale huurwoningen door verkoop onttrokken uit de voorraad.
Ook werd er gesproken over goedkope koopwoningen, nultreden woningen voor ouderen en specifiek woningen voor jongeren.
Iedereen had de verwachting dat de input meegenomen zou worden door de toen verantwoordelijke wethouder Sanderse (CDA) in de lokale woonvisie.

Helaas bleek niets minder waar.
De input van de raadsleden is niet meegenomen en de woningbouwcorporaties waren ook ontevreden en waar was de samenwerking met het sociaal domein, jeugdzorg, de seniorenraad en de WMO-adviesraad.

Wat hebben we nodig in deze sterk vergrijzende gemeente?
Doorstroming!
Senioren moeten vanuit hun koophuis/ huurhuis kunnen doorstromen naar een bungalow/ gelijkvloers appartement/ huurwoning, zodat in de vrijkomende woningen jongeren/ (jonge) gezinnen hun plek kunnen vinden.
We moeten specifiek bouwen voor twee doelgroepen: senioren en voor de leeftijd van 20 tot 35 jaar, want die bevolkingsgroep mist in Gooise Meren. Ook hebben we specifieke beroepsbevolking nodig. Er is bijvoorbeeld een tekort aan leerkrachten voor het lager en middelbaar onderwijs.

Wat heeft Hart voor BNM voorgesteld:
Laten we deze lokale woonvisie als uitgangspunt nemen en met elkaar als gemeenteraad een goede open discussie voeren over de ambities die we hebben, de taakstellingen die we willen halen en de prestatie-afspraken die we kunnen maken. En laten we antwoord geven op de belangrijke vragen: Willen we vergrijzen of willen we verjongen? Bouwen we alleen voor bovenmodale inkomens of ook voor modale? Willen we inwoners die hier geïntergreerd zijn ook een kans geven om in deze gemeente te blijven wonen als hun economische situatie of hun gezondheid veranderd? Vinden we 350 sociale huurwoningen bouwen en geen verbod op verkoop ervan voldoende de komende 8 jaar?

Helaas de lokale woonvisie is vastgesteld door VVD, D66, CDA en GroenLinks.
De oppositie was met goede argumenten tegen. Het is jammer dat de coalitie de handreiking van Hart voor BNM niet heeft opgepakt, want we hadden nog wat tijd gehad om er een gedragen stuk met ambitie van te maken.