JOP op de KEVERDIJK: Is dit de oplossing voor de problemen?

 

22 mei jl. was er een informatieavond voor bewoners over het voornemen van de gemeente voor het plaatsen van twee JOPS (Jongerenontmoetingsplekken) in de wijk de Keverdijk, namelijk bij de Meerstraat en op de Keverdijk bij het voetbalveldje. Het achterliggende idee is dat twee groepen jongeren die beter niet bij elkaar in de buurt kunnen zijn elk een eigen JOP krijgen met de verwachting dat er minder problemen zullen komen.

Drie raadsleden waren bij de informatieavond aanwezig, waaronder Nico Schimmel van Hart voor BNM. Bij de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat de bewoners zich overvallen voelden, dat zij graag betrokken willen zijn bij oplossingen en dat ze graag handhaving wensen op de overlast en dat die verder gaat dan baldadig gedrag.

Inwoners van 20 huizen van de Keverdijk, de Volkstuinvereniging en Muziekvendel Nardinc hebben zich verenigd en hebben middels een brief aan de gemeenteraad en het college enkele vragen gesteld o.a.:

1.    Waarom de gemeente een overlastgevende groep verplaatst van de ene naar de andere locatie?

2.     De bewoners aan de Keverdijk ervaren nu al overlast van de avond- en nachtbezoekers van het trapveldje en parkeerplaats van de Sprong; is het de bedoeling dat deze overlast (onder meer drugshandel gerelateerd, inbraken en vernielingen) verder gaat toenemen?

 

Gisteravond kwam een woordvoerder inspreken bij de fractievergadering van Hart voor BNM. Uit zijn verhaal kwam duidelijk naar voren dat er de afgelopen jaren toenemende overlast is van groepen jongeren op de parkeerplaats en het speelveldje aan de Keverdijk. De overlast betreft dealen van drugs tot diep in de nacht met geluidsoverlast van wegrijdende auto’s, scooters, muziek etc., vernielingen aan auto’s en speelmateriaal bv de voetbalkooien, recent 20 vormen van vandalisme in de tuinhuisjes van de Volkstuinen, 3 inbraken, een vuurwerkbom aan een lantaarnpaal en intimidatie. Bewoners zijn bang om zaken te melden. De overlast vindt dicht bij de huizen plaats. Volgens de woordvoerder is er weinig tot geen handhaving op het criminele gedrag.

 

Is een JOP de oplossing voor grensoverschrijdend crimineel gedrag? 

De bewoners vinden van niet. Het speelveldje is nu ook een hangplek en handhaving op crimineel gedrag en het dealen van drugs zal ertoe leiden dat andere groepen jongeren, die zich aan de wet houden en gewoon een balletje willen trappen of met elkaar willen hangen weer hun plekje terug hebben.

De bewoners willen dus strenge handhaving, eventueel lampen en cameratoezicht op de locatie voor een veiligere buurt. Daarnaast willen ze samen met de jeugd, de gemeente en jongerenwerk kijken naar mogelijke oplossingen voor groepen jongeren uit de Keverdijk die om positieve redenen een eigen plek zoeken.