In de Mess: Discussie woningbouw Gooise Meren

De Mess organiseerde een interessante discussie middag over het thema woningbouw Gooise Meren. Nogmaals is onderstreept dat in Gooise Meren een scheefstand in aanbod en vraag is. Met name woningen voor mensen met een inkomen tot modaal is er een schaarste in het aanbod. Wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM) benadrukt hoe belangrijk deze woningen zijn om een leefbare gemeenschap te houden. Onze kinderen moeten les krijgen van leraren, zieken worden verzorgd door verpleegkundigen, orde handhaving door politiemensen en al deze mensen hebben betaalbare woningen nodig. Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gaf aan dat er 38.000 woningzoekenden zijn ingeschreven waarvan bijna 10.000 heel actief zijn. Voor die 10.000 kunnen in Gooise Meren per jaar rond de 150 woningen worden aangeboden.

Oplossingsrichtingen zijn meer nieuwbouw voor starters waarbij vanuit de zaal is voorgesteld om het gehanteerde 33% deel betaalbare woningen te verhogen naar 50%. Maar ook kan worden gedacht aan tijdelijke huisvesting op braakliggende terreinen. Tevens is duidelijk gemaakt dat doorstroming een groot effect heeft. Sturing op doorstroming leidt tot meer plaatsing woningzoekenden en verdient sturing daarop.

De middag werd zeer professioneel geleid door Frénk van der Linden. Op het podium zaten econoom Lex Hoogduin, politiek journalist Hans Andringa, manager Wonen bij Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Pietjan Prinsen Geerligs en wethouder ‘Wonen’ van Gooise Meren Nico Schimmel (Hart voor BNM).

Goed dat de Mess weer heeft laten zien dat ze ook een belangrijke lokale rol speelt met het agenderen van dit thema. De discussies zijn afgewisseld met muzikale kleinkunstbijdragen van Johan Hoogeboom en Jan Veldman.