Comeniuslaan-Zwarteweg

Is  het College van B&W verantwoordelijk bij een ernstig ongeluk?

De overweg Comeniuslaan-Zwarteweg wordt heringericht door ProRail. ProRail heeft de gemeente 2 opties gegeven: een veilige en geluidsarme (een overweg voor uitsluitend langzaam verkeer, gesloten spoorbomen en geen bellen) en een minder veilige met geluidsoverlast (halve spoorbomen, toegankelijk voor al het verkeer met toename van verkeersdruk en luid belgerinkel).

Nu is het een bewaakte overweg met veilige dichte spoorbomen, waar vanwege de lange dichtligtijden minder dan 180 auto’s per dag overheen gaan. De smalle Comeniuslaan is niet ingericht voor veel verkeer: fietsers komen in de verdrukking bij intensief gebruik.

Ondanks de dringende adviezen van ProRail en de wens van omwonenden heeft Wethouder Sanderse gekozen voor de minder veilige inrichting

Wat gaat er nu veranderen volgens Marieke le Noble, woordvoerder namens de Comeniuslaan:

“De gemeente heeft gekozen voor een minder veilige overweg met halve spoorbomen en hard rinkelende bellen. Dit is gevaarlijk omdat er fietspaden (van de fietsenstalling en de Binnenhof) vlak langs het spoor uitkomen en fietsers met de korte bocht zo het spoor op rijden als het niet afgesloten is met hele spoorbomen. Omdat de overgang dichtbij station Naarden-Bussum ligt, is het voor fietsers en voetgangers aantrekkelijk nog snel over te steken. Dit is gevaarlijk omdat treinen dadelijk met 130 km/u gaan rijden, nu 80 km/u, en je de trein vanuit Weesp door de bocht niet ziet aankomen.

Als het spoor straks vaker open is, neemt het autoverkeer toe en daarmee ook het risico op gevaarlijke verkeerssituaties op de smalle overweg en aansluitende wegen (Zwarteweg en Thorbeckelaan). Deze wegen zijn nu al gevaarlijk voor fietsers.

Wat zou er volgens jullie als omwonenden moeten gebeuren aan deze situatie?

“Wij vinden dat je de huidige, veilige situatie zoveel mogelijk in stand moet houden. Met nog geen tien auto’s per uur speelt de overweg geen rol in de doorstroming over het spoor in het totale verkeersplaatje van Naarden/Bussum. De andere overwegen krijgen per etmaal ong. 14.000 auto’s (CvdLindelaan) en ong. 8000 auto’s  (Gen. de la Reijlaan) tegen de maximaal 180 op de Comeniuslaan.

Alle overige overgangen in Naarden/Bussum worden veiliger en kunnen verkeer beter afwikkelen. Daarom is het beste als het laatste gedeelte van de Comeniuslaan alleen toegankelijk wordt voor fietsers en voetgangers.”

foto-comeniuslaan

 

Overweg Gen. de La Reijlaan wordt ook niet veiliger

ProRail heeft ook twee opties voorgelegd voor de overweg Gen. de la Reijlaan: een veilige met vrijliggende fietspaden en een minder veilige conform de huidige situatie. Veilig Verkeer Nederland heeft in 2015 geoordeeld dat deze overweg onveilig is voor fietsers. Vrijliggende fietspaden kan deze onveiligheid oplossen. Het Bewonerscomité pleit al sinds 2007 voor vrijliggende fietspaden bij het College van B&W. Ondanks diverse toezeggingen en gesprekken, gebeurt het niet. Wethouder Sanderse kiest ook hier NIET voor de veilige variant en gaat voorbij aan het dringende advies van ProRail en de wens van bewoners.

Hart voor BNM vindt het onbegrijpelijk dat wethouder Sanderse geen burgerparticipatie voor de keuze tussen de veilige en minder veilige varianten voor beide overwegen bij de inwoners en de gemeenteraad heeft neergelegd. Zowel bewoners als gemeenteraad zijn buiten dit beslissingstraject gehouden en dit staat haaks op het raadsbesluit van mei 2015 (Bussum), waarin uitdrukkelijk staat dat er gekozen moet worden voor meer veiligheid, geen geluidsoverlast, echte burgerparticipatie en de gemeenteraad volledig betrekken bij het proces. Wij vragen ons af wie er verantwoordelijk is, als er een ernstig ongeluk gebeurt, dat voorkomen had kunnen worden met een veilige inrichting.