HART VOOR BNM, GDP EN PvdA SPREKEN ZICH UIT TEGEN DE VERHUIZING VAN ALBERT HEIJN VAN DE VEERSTRAAT NAAR DE KERKSTRAAT (z.g. SCAPINOTERREIN)

VVD, GROENLINKS, CDA en D66 HOUDEN DE VERHUIZING VAN ALBERT HEIJN NIET TEGEN

Op 13 dec. jl heeft Hart voor BNM middels een motie de gemeenteraad van Gooise Meren opgeroepen om zich in lijn met de burgerparticipatie in Bussum uit 2012/2013, de gebiedsvisie Centrum (2012) en het Centrumplan (2014) uit te spreken tegen de verhuizing van Albert Heijn van de Veerstraat naar de Kerkstraat (Scapinoterrein).

Waarom wilden we deze duidelijkheid bij de behandeling van de economische visie?
1. Het college van Gooise Meren (VVD, D66, GroenLinks en CDA) sorteert voor op de verhuizing van Albert Heijn en dat blijkt uit het feit dat de gemeente al sinds januari 2016 in gesprek is met Ahold Vastgoed en niet heeft gezegd: “Volgens de gebiedsvisie Centrum en het Centrumplan vastgesteld door de gemeenteraad van Bussum kan de Albert Heijn niet verhuizen, dus wij kunnen uw initiatief niet in behandeling nemen!”
2. Sinds januari 2016 is de verhuizing van Albert Heijn in de initiatieffase en opgenomen in het projectenboek met als verwachte realisatiedatum januari 2020.
3. Wethouder van Meerten (VVD) heeft middels een raadsmededeling van 31 okt jl. aan de raad het volgende laten weten: “Alvast een actualisatie van de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum op te starten, omdat de gebiedsvisie gekoppeld is aan diverse vraagstukken, zoals de herontwikkeling Scapinoterrein, eventueel relocatie van Albert Heijn en de toekomst van het oude Vonkgebouw.’ … ‘Vaststelling van de gebiedsvisie vormt het kader waarbinnen deze vraagstukken worden opgelost.’

Samengevat is deze wethouder juist datgene aan het doen (actualisatie van gebiedsvisie Centrum) wat het mogelijk maakt om de Albert Heijn te laten verhuizen. En daarom wilden wij dit een halt toeroepen.

Tot onze grote verbazing stemden D66, GroenLinks, CDA en VVD niet mee. GroenLinks vindt het te vroeg om zich nu al uit te spreken tegen de verhuizing. Volgens de VVD is er economische groei geweest in de afgelopen 5 jaar en is de actualisatie van de gebiedsvisie goed en moet je de plannen van Albert Heijn in het licht van de economische groei zien. D66, de voorvechter van een alternatief plan voor het centrum, maakte het verhaal compleet door aan te geven de verhuizing niet tegen te houden, terwijl D66 actief deelneemt aan de protestgroep tegen de verhuizing van Albert Heijn. Hoe geloofwaardig is D66?

WAT WIL HART VOOR BNM WEL?
Op zeer korte termijn uitvoering geven aan de Gebiedsvisie Centrum en het Centrumplan en investeren in het openbare gebied rondom de HEMA en Albert Heijn, zodat deze winkels behouden blijven op die locatie en het centrum aantrekkelijker wordt.
Tevens willen we behoud van de Vonk: opknappen en weer een functie geven voor het winkelgebied. Sloop van de Vonk ligt op de loer als de actualisatie van wethouder van Meerten doorgaat.
Op het Scapinoterrein moeten in een coproductie tussen Ahold Vastgoed (eigenaar Scapinogebouw) en de gemeente (eigenaar van de openbare ruimte) z.s.m. appartementen met een openbare binnentuin worden gerealiseerd.