Gebiedsvisie en Centrum Plan Bussum unaniem aangenomen.

Voor Hart voor BNM en is het een haast historisch moment. Lang geleden maakten een groep Bussumers zich druk over de ontwikkelingen in het centrum van Bussum en met name de plannen met AH op het Scapino terrein. Een groep verontruste inwoners met onder andere Herman Klück, Ben de Veth, Kees Flink, Akke Walma, Rob Riksen en Thijs Hendriks vormde zich. Hart voor heeft zich dat aangetrokken en het is een belangrijk speerpunt van de partij geworden. Jarenlang heeft de partij onder leiding van Marieke Munneke Smeets en later Marieke le Noble gestreden voor de plannen van Centrum Bussum. Jarenlang werd consequent tegen de plannen voor het Scapino terrein uit het projectenboek gestemd.

Nu na zoveel jaar ligt de Gebiedsvisie Centrum en Centrum Plan Bussum in de raad. Het is een goed doordacht plan geworden, waaraan vele inwoners en ondernemers uit Bussum hebben meegedacht en -gewerkt. Een plan dat echt in gezamenlijkheid tot stand is gekomen, en dat zie je er wat ons betreft ook aan af. Een compacter winkelcentrum, meer woningbouw en meer groen zullen de leefbaarheid van het centrum ten goede komen. Wel is waakzaamheid voor de samenhang geboden, en zou de Veerstraat als wandelgebied zonder fietsers en scooters en de Brinklaan ten minste autoluw wat ons betreft sterker in de planvorming mogen komen.

Wij vinden het geweldig dat dit raadsvoorstel unaniem is aangenomen in de gemeenteraad. Dat dit voorstel nu zo in de raad was, is een bewijs dat burgerparticipatie en democratie werkt.