WAAR GAAN DE VOLGENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OVER?

Sinds 2016 zijn de gemeentes Bussum, Muiden en Naarden samengegaan tot Gooise Meren. Het onbekende oftwel de onwennigheid is nu voorbij: we zijn één gemeente en nu wordt het tijd om de balans op te maken en wat is het beter om dat te doen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

HART voor BNM gaat voor derde keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij vormen een actieve lokale partij, die is geworteld in de samenleving. Samen met onze 50 leden en vele sympatisanten werken wij aan een verkiezingsprogramma met ambities voor Gooise Meren en met aandacht voor alle kernen.
Maar inbreng van inwoners is essentieel hierbij. Waar zouden de volgende verkiezingen over moeten gaan? Wat leeft er in de wijken en kernen? Is dit het jongerenbeleid of ouderenbeleid, is dit huisvesting, is dit parkeren en verkeer, of toch de bestuurlijke toekomst van Gooise Meren (wel of niet fuseren met Weesp of met alle gemeentes in de regio), gaat het om duurzaamheid of economie, om voorzieningen zoals de bibliotheek, de zwembaden of onderwijs of gaat het om andere belangrijke zaken?
Wij willen dit van jullie weten, dus REAGEER MET ONDERWERPEN DIE WIJ ABSOLUUT OP MOETEN NEMEN IN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA!