Floor Elderman stapt over naar Hart voor BNM

Wij hebben Floor Elderman in de afgelopen jaren in de raad als een zeer betrokken en getalenteerde politica leren kennen.

Nadat Floor eerder dit jaar aan de fractie van het GDP heeft laten weten dat zij zich niet langer thuis voelt in de fractie, is zij zich gaan oriënteren op andere mogelijkheden om haar raadswerkzaamheden voort te zetten.

Hart voor BNM is ook met haar in gesprek geraakt, en we hebben met elkaar geconcludeerd dat zij haar werk voor het lokale belang bij onze vereniging goed kan voortzetten. Het exacte moment van overstappen hebben we aan het GDP en Floor zelf overgelaten.

Hart voor BNM is blij dat we haar op deze manier voor de lokale politiek kunnen behouden.