Eerste verkiezingsdebat in Naarden

Op dinsdag 27 oktober werd het eerste verkiezingsdebat gehouden. Alle partijen waren aanwezig en er werd over 5 stellingen gedebatteerd. Marieke Munneke Smeets ging in discussie met de lijsttrekker van GroenLinks, Gerben Struik.

Het onderwerp was het in stand houden van voorzieningen in Gooise Meren, zoals het zwembad de Lunet in Naarden. Hart voor Bussum en GroenLinks verschilden niet zoveel van elkaar in hun mening: de voorzieningen in Gooise Meren moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Het zwembad de Lunet kost niet alleen geld, maar levert ook veel op. Daar moet niet zomaar in gesneden worden.

Marieke gaf wel aan dat het feit dat wij deze discussie nu met elkaar voeren vooral komt door het slechte financiële beleid dat is gevoerd en de tekorten die wij dankzij de fusie hebben. Zij gaf aan dat het jaarlijks tekort ongeveer €10 mln. is. Het gevolg van o.a. taakstellingen die er nog liggen, de artikel 12 status van Muiden, de OZB die op Bussums niveau moet blijven van de coalitiepartijen en achterstallig onderhoud. Hart voor Bussum heeft ook concrete maatregelen genoemd om de tekorten terug te dringen. Zie ons verkiezingsprogramma.

Vanuit de zaal werd Marieke de vraag gesteld wat haar ’s nachts wakker houdt. Haar antwoord was: vereenzaming onder ouderen, vooral echtparen waar de een veel verzorging nodig heeft en de ander daar 24 uur per dag mee bezig is. Dit is iets waar wij als politiek onze ogen niet voor mogen sluiten.