De brug over de Oud-Blaricummerweg bezorgt de gemeenteraad hoofdbrekens

Wethouder Sanderse vroeg op 9 maart aan de gemeenteraad nog om drie ton extra krediet voor de brug bovenop de 4 ton die er al voor gereserveerd was.
Met de mededeling dat er al verplichtingen waren aangegaan werd de gemeenteraad gedwongen om akkoord te gaan. Daarna ontstond er een conflict tussen gemeente en aannemer en inmiddels heeft de gemeente de arbitragezaak verloren, en is de gemeenschap tonnen kwijt (hoeveel is onduidelijk) en is de brug niet gemaakt. Hart voor BNM gaat over deze gang van zaken vragen stellen bij het vragenuurtje op woensdag 25 januari.

Onderwerp vraag: Brug Blaricumerweg en verlies arbitragezaak

Voor achtergrondinformatie over onderstaande vragen wordt verwezen naar

 https://www.raadvanarbitrage.info/2dda8649-15da-4ae0-9dad-2b1dd46f9e20

  1. De arbitragezaak is op alle punten verloren, was dit niet te voorzien middels een juridische toets?
  2. Was deze arbitragezaak te voorkomen geweest middels bemiddeling of anderszins?
  3. Wat zijn de totale kosten gemaakt voor de brug Blaricumerweg graag uitgesplitst in ‘onderhoudskosten’, ‘juridische kosten’ en kosten van de negatieve uitspraak.
  4. Wat is de status van de brug zelf: hoe veilig wordt deze beoordeeld en wat is de termijn waarbinnen hij opgeknapt moet worden?

 

Marieke Munneke Smeets,

Hart voor BNM