BOUWSTOP IN BUSSUM en NAARDEN VOOR (het toevoegen van) WONINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES

Sinds april 2016 stagneren in Bussum en Naarden bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen naar een woonbestemming: er mogen geen woningen en maatschappelijke functies bijgebouwd worden.

Hart voor BNM heeft twee keer vragen gesteld aan wethouder Boland (D66). Omdat er geen duidelijkheid kwam vanwege de complexiteit van het dossier hebben hij en een goed ingevoerde betrokken ambtenaar Hart voor BNM uitgelegd hoe het nu zit en waarom kopers/ verkopers en projectontwikkelaars nu (financiële) schade oplopen.

Want wat is er aan de hand?

In 2005 heeft Givaudan (gevestigd op de locatie van de oude chemische fabriek in Naarden) een milieuvergunning gekregen. Givaudan is een BRZO-bedrijf en die vallen onder provinciaal toezicht. In die milieuvergunning zitten 2 rare zaken:
1. Je mag geen geurgehinderden (!) toevoegen.
2. Er is geen geurcirkel of geurcontour aangegeven.

In 2013 is door een oplettende ambtenaar in Naarden deze opmerkelijkheid geconstateerd en is in Naarden een verzoek tot bestemmingsplanwijziging stop gezet.
Bussum en Huizen wisten toen nog van niks.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor Givaudan en voor de controle op het naleven van milieuvergunningen bij ruimtelijke projecten, maar heeft sinds 2005 dus niet gecontroleerd en er is overal in Bussum en Naarden gebouwd.

Maar wat betekent ‘geen geurgehinderden toevoegen’?
Wanneer ben je een ‘geurgehinderde’?

Omdat het college van Naarden dit probleem niet heeft opgelost, kwam het in april 2016, inmiddels in Gooise Meren, weer boven tafel gekomen. Wethouder Boland heeft toen de zaak juridisch laten onderzoeken. Het juridisch advies was om het ‘geen geurgehinderden toe te voegen’ te interpreteren als dat er geen woningen bijgebouwd mogen worden (dus het vervangen van bestaande bouw mag wel) en geen maatschappelijke functies (scholen, kinderopvang etc.) toegevoegd mogen worden. Kortom het advies was om het te interpreteren als een bouwstop voor het toevoegen van woningen en maatschappelijke functies.
Gelukkig is het niet geïnterpreteerd als een verbod om kinderen te krijgen…

Op dit moment is er geen geurcirkel en wordt door Gooise Meren een ‘geurvlek’ gehanteerd (volgens eigen interpretatie op basis van onderzoek van Givaudan en juridisch advies) van Noord-Hilversum tot Zuid-Almere, waar ook een groot deel van Huizen in valt en Bussum en Naarden in hun geheel.

Dus sinds april 2016 ligt alles stil in Bussum en Naarden. En de verantwoordelijke partij, de provincie Noord Holland, voelt geen urgentie om mee te werken aan een oplossing.
Gelukkig wil Givaudan een gewijzigde milieuvergunning. Hun uitstoot is veel minder geworden in de afgelopen 12 jaar, dus zij zijn in het proces om hun vergunning aan te passen en daarmee ook een kleinere geurcirkel vast te leggen. Een positieve, maar wel langdurige ontwikkeling.

Inwoners vinden het erg moeilijk te begrijpen dat deze situatie al sinds 2005 bestaat en niet is opgelost, danwel dat er niet eerder een soort bouwstop is afgekondigd.
Deze situatie heeft effect op bouwprojecten in het Bredius, in het centrum van Bussum, in Naarden, zoals de Borgronden, maar ook voor scholen, zoals de Emmaschool, want ook daarvoor kan geen omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Is er een oplossing?

De betrokken ambtenaar en wethouder Boland werken heel hard aan een tijdelijke oplossing, waardoor 95% van de nu gestagneerde projecten weer vlotgetrokken kunnen worden. Wanneer deze oplossing er is, is niet duidelijk. Dit hangt af van de provincie Noord Holland. Hopelijk snel, want als gedupeerden moeten wachten tot de nieuwe milieuvergunning van Givaudan door alle procedures is, kan dat nog wel twee jaar duren.