ALBERT HEIJN GAAT NAAR HET SCAPINOTERREIN

 

Het College van B&W handelt tegen de besluiten van de Gemeenteraad van Bussum, de Raad van State, maar vooral tegen de wens van duizenden betrokken burgers in.

Het college van Gooise Meren is van plan mee te werken aan de verhuizing van de Albert Heijn van het Veerplein naar het Scapinoterrein en wil de gemeentelijke grond om de Scapino heen verkopen tegen de taxatiewaarde, een koopje voor Ahold.

De gebiedsvisie Centrum van 2012, het Centrumplan van 2014, Raadsbesluiten van Bussum en een uitspraak van de Raad van State, maar vooral het duidelijke signaal van duizenden inwoners, die middels handtekeningen, hebben aangegeven op het Scapinoterrein woningen en groen te willen en geen winkeluitbreiding worden door het College van B&W genegeerd.

Maandag 22 mei jl. bij de bespreking van de economische visie was als meespreker Richard Reulink van AH /Ahold Real Estate aangeschoven. Hij gaf aan dat hij de economische visie van Gooise Meren omarmde en dat hij in het centrum van Bussum ruimte zag voor een 6de supermarkt. Naast de Ekoplaza, Nettorama, Vomar, 2 Albert Heijns (Laarderweg en toekomstig op Scapinoterrein) was volgens Reulink het Veerplein een ideale locatie voor een nieuwe supermarkt, na achterlating door Albert Heijn.

Hart voor BNM heeft kritische vragen gesteld aan het College van B&W en kreeg als antwoord dat het College van B&W vindt dat de gebiedsvisie Centrum en het Centrumplan herijkt moeten worden en dat zij vinden dat ze hier dus van af kunnen wijken, omdat de visie en het centrumplan achterhaald zouden zijn. Aan de gebiedsvisie Centrum hebben ruim 250 burgers in participatietrajecten meegewerkt en deze gebiedsvisie sluit nog volledig aan bij de huidige economische ontwikkelingen van het Centrum van Bussum (toename leegstand en behoefte aan woningen in het centrum voor ouderen en jongeren). Ook het centrumplan is nog heel actueel: krimp van het centrum en winkels in de aanloopstraten herbestemmen tot wonen.
Hart voor BNM is van mening dat het college handelt buiten het mandaat van de gemeenteraad om en heeft hierover de volgende vragen gesteld:

1. Het College van B&W geeft aan dat het centrumplan Bussum uit 2014 herijkt moet worden in 2018 en er worden keuzes gemaakt in de visie over het centrum van Bussum die niet aansluiten bij het Centrumplan en de Gebiedsvisie.
a. Is het college bevoegd af te wijken van de Gebiedsvisie en het Centrumplan vastgesteld door de gemeenteraad van Bussum, zonder dat de gemeenteraad van Gooise Meren nieuwe kaders heeft vastgesteld?
b. Kan het College op basis van de raadsbesluiten en de uitspraak van de Raad van State meewerken aan een ontwikkeling op het Scapinoterrein voor de verplaatsing van Albert Heijn?
c. Uitbreiding van de vierkante meters winkeloppervlak (verplaatsing Albert Heijn en vergroting winkeloppervlak op het Scapinoterrein daar) past niet binnen de gebiedsvisie Centrum en het Centrumplan. Deze gaan juist over krimp van het centrum en niet uitbreiding. Hoe kan het college op deze gronden hieraan meewerken?
d. Hoe kan de gemeenteraad beleidsontwikkelingen in het centrum van Bussum op Parkeren, Verkeer en Economische Visie in samenhang toetsen als het toetsingscriterium bv het Centrumplan door het College van B&W als achterhaald wordt gezien?