Pragmatisch

Betrokken

Voor iedereen

Hart voor Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg

Informatie over de partij

Voor alle bewoners

Hart voor BNM is nadrukkelijk een pragmatische, betrokken, lokale partij, die opkomt voor de belangen van álle inwoners.

Betrokken

Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Inwoners zijn tenslotte de experts in hun eigen leefomgeving.

Actief

Om onze rol als volksvertegenwoordigers te kunnen invullen is het van belang dat wij actief zijn, goed luisteren, bereikbaar en toegankelijk zijn en de focus op de inhoud hebben

Onze speerpunten

Leefbare en veilige woonomgeving

Hart voor BNM vindt dat de basis van fijn leven in je straat buurt of wijk staat of valt met drie basiselementen: goede voorzieningen onderling sociaal contact en een overlastvrije omgeving. In een wijk zijn voorzieningen nodig voor mensen van alle leeftijden: winkels mogelijkheden elkaar te ontmoeten speelvoorzieningen scholen groen parkeergelegenheid en goede zorg. Om onderling contact te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan speelt buurtwerk een essentiële rol.

 

Ook buurtinitiatieven zijn belangrijk om contacten tussen mensen in een buurt te verbeteren. Overlast kan het leven in een straat buurt of wijken verzieken. Wij staan voor een actieve en doelgerichte aanpak van alle vormen van overlast. Hart voor BNM steunt bewoners en organisaties bij het beter maken van hun straat buurt of wijk.

Actieve participatie

Inwoners en ondernemers weten vaak zelf wat goed is voor hun leef-woon- en werkomgeving. Gemeentelijke- of commerciële plannen en ontwikkelingen in een wijk hebben veel impact op de direct belanghebbenden op de korte en op de lange termijn. Wij vinden het logisch dat inwoners en ondernemers vanaf het allereerste begin betrokken worden bij plannen die hun leefomgeving beïnvloeden. Deze aanpak maakt dat de deskundigheid en kennis van onze inwoners benut wordt.

 

Dit vraagt een grotere inspanning bij het begin van een traject maar dit betaalt zich uit bij de uitwerking. Het voorkomt frustratie en onnodige kosten het uiteindelijke plan past bij de omgeving en komt tot stand met medeweten en inbreng van de belanghebbenden. Daar maken we ons hard voor.

Betaalbare koop- en sociale huurwoningen

Gooise Meren heeft grote behoefte aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor een woning zijn op dit moment langer dan 10 jaar. De doorstroming is minimaal. Starters en mensen met een kleinere portemonnee hebben nauwelijks nog een kans om zich in onze gemeente te vestigen. Dat moet veranderen. De afgelopen jaren is nauwelijks geïnvesteerd in sociale huurwoningen en in de realisatie van koopwoningen in het goedkopere en middensegment.

 

Het is nodig dat we harde afspraken maken om meer woningen te bouwen in deze categorieën. Deze ontwikkelingen moeten gerealiseerd worden in afstemming met de omgeving. Wij willen daarnaast met woningbouwverenigingen afspreken dat zij stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Het is tijd voor een inhaalslag zodat wonen in de gemeente Gooise Meren weer voor meer mensen bereikbaar wordt.

Gemeente die financieel gezond is en blijft

Goed financieel beheer van gemeenschapsgeld is in het belang van alle inwoners. Het zijn merendeels bewoners en ondernemers die het geld van de gemeente opbrengen. Slim en doelmatig omgaan met investeringen en uitgaven maakt dat inwoners geen grote lastenstijgingen hoeven op te brengen.

 

Goed financieel beheer betekent dat het nodig is om heldere keuzes te maken tussen dat wat noodzakelijk is en dat wat gewenst is. Samenwerkingen binnen de regio of samenwerkingen met andere gemeenten willen we altijd toetsen aan kwaliteit en kosten. Aantoonbare meerwaarde voor inwoners is hierbij een voorwaarde.

Betrouwbare en meewerkende gemeente

Hart voor BNM vindt het essentieel dat de lokale overheid betrouwbaar is en altijd vanuit het belang van haar inwoners werkt. Wij zijn van mening dat besluiten die impact hebben op inwoners in openheid en met medeweten van inwoners genomen moeten worden.

 

Het hoort vanzelfsprekend te zijn dat belanghebbenden gehoord en geraadpleegd zijn voorafgaand aan een beslissing. Wanneer op basis van alle afwegingen een beslissing genomen is moet deze tijdig en in haar volle omvang bekend worden gemaakt.

Contact gegevens

Graaf Wichmanlaan 10 B, 1405 HA BussumFractie: 0612798744 Bestuur:0639106480info@hartvoorbnm.nl

Beschikbaar voor vragen

maandag - vrijdag10:00 - 21:00
zaterdag10:00 - 20:00
zondag10:00 - 18:00